Søerne

Brynshøj Put & Take består af 2 søer – en stor sø, og en lille børnesø!

Den store sø er på 17.000 m2, og er en smuk og velbevaret grusgrav. Søens historie rækker mange år tilbage, og stedet rummer en smuk idyllisk natur. Søen er yderst velegnet til spinnefiskeri, men mange steder rundt om søen, er der også rig mulighed for fluefiskeri. I den store sø vil der blive udsat regnbueørreder, guldørreder, kildeørreder, brødding, rødding, bækørreder og tigerørreder, alt efter årstiden. At en sø rummer så mange arter er ganske unikt, og fiskeriet efter disse arter er både spændende og udfordrende.  I den store sø vil der blive udsat ørreder mellem 1-8 kg, og i nogle perioder helt op til 10 kg!

*I sommerperioden vil der blive sat mindre fisk ud grundet varmen*

Børnesøen er en lille, men hyggelig sø. Hér vil de mindste have fremragende chancer for at fange en ørred! Hvis der er under 2 børn ved børnesøen kan der spinnefiskes –  ved flere end 2 børn er kun mede eller bundfiskeri tilladt. Hvert barn må hjemtage 2 ørreder pr. fiskekort. I børnesøen må voksne selvfølgelig gerne hjælpe med at assistere, men voksne må ikke selv fiske i søen!  I børnesøen vil der blive udsat regnbueørreder og guldørreder op til 2 kg.

Der må parkeres rundt om hele søen. Børnesøen ligger i den bageste ende fra betalingskuret.