Reglement

 • Hunde skal holdes i snor
 • Kun adgang med gyldigt fiskekort/gæstekort
 • Fiskekort og fangst er personlig, og kan ikke deles med andre
 • Fiskekort kan ikke upgraderes – ved fangst af kvoten, skal der indløses et nyt kort
 • Kun 1 krog pr. stang
 • Fangster skal være synlige for kontrollører og adskilt fra andres fangst
 • Fiskekortet skal fremvises ved anmodning fra kontrollører
 • “Rykfiskeri” vil medføre øjeblikkelig bortvisning
 • Ved ikke-gyldigt fiskekort pålægges skyldige en bøde på 500 kr.
 • Alle andre arter end ørreder skal genudsættes.
 • Genudsætning af ørreder er forbudt
 • Fisk må ikke renses ved eller i søen
 • Der må ikke forfodres under eller før fiskeri
 • Eneste tilladte levende agn er orm
 • Bål er tilladt på etablerede bålsteder
 • KUN BØRN må fiske i børnesøen. 2 fisk pr. barn